با توجه به رسالت شرکت ایده گستر در کمک به افزایش توان رقابت پذیری صنایع نساجی و پوشاک، در این راه همکاران، صنعتگران و دانش پژوهانی که علاقه مند به همکاری در حوزه توسعه محصول و خدمات،خدمات مشاوره،خدمات فنی و مهندسی و توسعه سرمایه گذاری در حوزه تولید هستند می توانند از طریق ذیل رزومه و نوع در خواست خود را برای ما ارسال نموده تا در اولین فرصت مذاکرات همکاری فی ما بین صورت پذیرد.

هم اکنون رزومه و شرح درخواست همکاری خود را برای ما ارسال کنید.