یکی از عمده معضلات تولید کنندگان در صنعت نساجی، رفع مشکلات مربوط به برق و الکترونیک دستگاه ها ، همچنین ساخت و تعمیر المان های مورد نیاز در این بخش است. با توجه به رویکرد این شرکت در تکمیل و تجمیع خدمات، تدابیر ذیل به منظور رفع نیازهای جاری مشتریان اندیشیده شده است:
۱- تعمیرات بردهای الکترونیکی، موتورها، اینورتور و درایوها، سیم پیچ ها و…
۲- ساخت و تامین قطعات و تجهیزات الکترونیکی ، بردها ، اینورتورها و درایوها و…
۳- به روز رسانی سیستم ها و جایگزینی با تجهیزات به روز و قابل تامین در بازارهای داخلی و در دسترس
۴-ساخت و تامین سنسورهای مورد نیاز
۵ – عیب یابی مشکلات برق و الکترونیکی
۶- مشاوره و اجرای تدابیر مورد نیاز برای کاهش مصرف انرژی