مدیر عامل (مهندس  علیرضا فرخ نیا): ۰۹۱۳۱۵۱۹۸۳۱

مدیر فنی ( دکتر احسان زرین آبادی):  ۰۹۱۳۰۸۰۳۳۷۰

مدیرفروش (  مهندس امین قادری) : ۰۹۱۹۳۱۸۲۸۵۵

مدیربازرگانی ( مهندس فیروزه فرساد) : ۰۹۱۳۳۵۸۲۶۴۳

آدرس:

یزد،  خیابان مطهرى،مرکز فناورى اقبال، واحد – AC2-1

کدپستی ،۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸

تلفن تماس:                                                 فکس:   

۰۳۵-۳۷۲۶-۳۷۳۴-۵                                ۰۳۵-۳۷۲۴-۲۱۵۲

لینک گروههای تلگرام:

گروه امداد رسان نساج:

https://t.me/joinchat/BGy8kT9g5w9nuh8K53vcdw

پست الکترونیک :

ceo@idehgostarsanat.co

info@igstexpart.ir

فروش ماشین آلات و و قطعات ریسندگی:

https://t.me/joinchat/AAAAAD1LqEBppnqL4LExuA

 

فرم تماس

تردید نکنید!با ما در تماس باشید!