مشاوره فنی

مشاوره خرید

مشاوره فنی در خرید خطوط ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ، تکمیل، ذوب ریسی و پوشاک

مشاوره اجرا پروژه

مشاوره فنی و  اجرای پروژه های عارضه‌یابی آنالیز شکاف(Gap Analysis) و شناسایی جامع مشکلات خط تولید(با مشاور متخصص بین المللی)

ارتقا و بهبود

اجرای سیستم ارتقاء تولید(Capacity Building) با قصد بهبود و به‌روزرسانی پروسه‌های فنی و نیز استقرار فرایند بهبود جهت انتقال دانش، آموزش و تدوین اسناد مورد نیاز جهت استفاده مستمر پس از خروج مشاور از کارخانه

مشاوره تولید

مشاوره تولید ناب در زمینه کاهش مصرف انرژی، ضایعات و حمل‌ونقل داخل خط تولید