تماس با ما

ایده گستر صنعت

مرکز جامع خدمات مهندسی نساجی

آدرس

یزد، خیابان مطهری، مرکز فناوری اقبال، واحد AC2-1

تلفن تماس

۰۳۵-۳۷۲۴۲۱۵۲ /  ۰۳۵-۳۷۲۶۳۷۳۴-۵

پست الکترونیکی

info@igstexpart.ir

کد پستی

۰۳۵-۳۷۲۴۲۱۵۲ /  ۰۳۵-۳۷۲۶۳۷۳۴-۵

تماس با ما

نام(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

شبکه‌های اجتماعی ما

ارتباط با اعضای تیم

علیرضا فرخ نیا

مدیرعامل

دکتری تخصصی برندسازی

کارشناسی ارشد نساجی

۰۹۱۳۱۵۱۹۸۳۱
alirezafarokhnia@igstexpart.ir

احسان زرین آبادی

مدیر فنی و مهندسی

دکتری تخصصی شیمی نساجی و علوم الیاف

دکتری عالی کسب و کار

۰۹۱۳۰۸۰۳۳۷۰
ehsanzarinabadi@igstexpart.ir

امین قادری

مدیر فروش بخش قطعات

کارشناسی مهندسی مکانیک

 

۰۹۱۹۳۱۸۲۸۵۵
aminghaderi@igstexpart.ir