تماس با ما

ایده گستر صنعت

مرکز جامع خدمات مهندسی نساجی

آدرس

یزد، خیابان مطهری، مرکز فناوری اقبال، واحد AC2-1

تلفن تماس

۰۳۵-۳۷۲۴۲۱۵۲ /  ۰۳۵-۳۷۲۶۳۷۳۴-۵

پست الکترونیکی

info@igstexpart.ir

کد پستی

۰۳۵-۳۷۲۴۲۱۵۲ /  ۰۳۵-۳۷۲۶۳۷۳۴-۵

تماس با ما

نام(Required)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

شبکه‌های اجتماعی ما

ارتباط با اعضای تیم

علیرضا فرخ نیا

مدیرعامل

دکتری تخصصی برندسازی

کارشناسی ارشد نساجی

۰۹۱۳۱۵۱۹۸۳۱
alirezafarokhnia@igstexpart.ir

احسان زرین آبادی

مدیر فنی و مهندسی

دکتری تخصصی شیمی نساجی و علوم الیاف

دکتری عالی کسب و کار

۰۹۱۳۰۸۰۳۳۷۰
ehsanzarinabadi@igstexpart.ir

امین قادری

مدیر فروش بخش قطعات

کارشناسی مهندسی مکانیک

 

۰۹۱۹۳۱۸۲۸۵۵
aminghaderi@igstexpart.ir