اخبار

جنگ بی‌صدای آمریکا و چین

جنگ واقعی را در این نمودار ملاحظه کنید و ببینید آمریکا با چین بدون شلیک تنها یک گلوله چه کرده است!

روند ورود سرمایه خارجی به چین در سال ۲۰۲۳ تقریبا تهی شده است و در نمودار بعدی خواهیم گفت که چرا بحران از این هم فراتر رفته است بزرگترین سرمایه های دنیا همچنان در آمریکا مستقر هستند و سرمایه های بادپا اگر امنیت را پیرامون خود حس نکنند فرار می کنند شرکتهای آمریکایی از نفوذ بیش از حد دولت چین در اقتصاد آزاد فرار می کنند و دولت آمریکا نیز با وضع قوانین موجب شده تا سرمایه گذار عطایش را به لقایش ببخشد جنگ واقعی این است که جلوی سرمایه گذاری گرفته شود. پس از آن بیکاری ، سقوط تولید ناخالص ملی ، تورم ، فقر، مهاجرت ، فساد، جرم و جنایت به نوبت در صف ایستاده اند در این زمینه کم تجربه نداریم !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *