اخبار

ایجاد شعبه شورای حل اختلاف صنایع در اتاق بازرگانی یزد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، سپهر، دبیرکل اتاق یزد با اشاره به ضرورت نگاه تخصصی در حل چالش های حقوقی صنایع، اظهار داشت: شعبه شورای حل اختلاف صنایع جهت تسهیلگری در این حوزه با مساعدت دادگستری استان به اتاق بازرگانی یزد محول شده است.
وی افزود: این شعبه ویژه حل اختلاف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اتاق بازرگانی با هدف حل و فصل مشکلات قانونی تولید کنندگان تشکیل شد.
سپهر افزود: در استان بالغ بر ۳هزار و۵۰۰ واحد صنعتی و ده ها شهرک صنعتی وجود دارد و یزد یک استان صنعتی محسوب می شود از این رو نیاز است تا با ایجاد شعب ویژه صنعت در این شهر تسهیلگری در امور قضائی ایجاد شود و لازم بود یک مرجع قانونی و تخصصی برای حل و فصل مشکلات با رویکرد مصالحه تشکیل شود.
وی ادامه داد: ایجاد شعب ویژه شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد که مشکلات و موضوعات این قشر با نگاه تخصصی و با رویکرد اصلاح مصالحه و در چارچوب قانون بررسی و حل و فصل شود. گرچه توجه به صلح و سازش در تمام پرونده‌های قضائی، مورد توجه است، اما در شعبه حل اختلاف به آن توجه ویژه شده و حتی می‌توان گفت فلسفه وجودی این شورا بر اساس صلح است.
گفتنی است اولین جلسه این شورا نیز با حضور اعضا و طرفین پرونده که سهامداران یک شرکت صنعتی بودند، برگزار شد.