فروش 2 دستگاه کشش ریتر مدل  RSB 951 ریتر با مشخصات زیر :

 

2 x RIETER RSB 951
YOC: 1995 i 1997
price: 12000 USD/each machine FCA (loaded)