تصاویر مربوطه تصاویر مربوطه

مشخصات ماشین مشخصات ماشین

فروش 6 دستگاه اپن اند R 40 با مشخصات و قیمت زیر : 

6 Rieter R 40 open end machine, yoc 2005

 360 rotors, rotor dia. 33 mm, opening roller 64DN174 (universal), yarn clearer Uster Quantum 2, 2 robots.

Location : Turkey.

 

price: 250.000 Euro each, CFR