نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

فروش خط کامل ریسندگی رینگ ( شانه شده ) با ظرفیت 23660 اسپیندل و کلیه ادوات موجود در کارخانه  .
 

 BLOW ROOM GROUP

TRUTZSCHLER   MARKA

COTON LINE

COTON LINE

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

BLENDOMAT

BDT019

2001

 

WORKING CONDATION

1

 

MAXİ-FLO

MFC

2001

 

WORKING CONDATION

1

 

DUSTING

LVSA

2001

 

WORKING CONDATION

2

 

IRON KETCH

SC

2001

 

WORKING CONDATION

1

 

MIXER

MCM 8/1600

2001

 

WORKING CONDATION

1

 

CLEANOMAT

CXL-3

2001

 

WORKING CONDATION

1

 

SECUROMAT

SCFO

2001

 

WORKING CONDATION

1

 

DUSTING OPENER

AS024

2001

 

WORKING CONDATION

1

 

TOZ AYIRICI

LVSA

2004

 

WORKING CONDATION

1

 

MIXER

MCM10/1600

2004

 

WORKING CONDATION

1

 

CLEANOMAT

CXL-3

2004

 

WORKING CONDATION

1

 

SECUROMAT

SCFO

2004

 

WORKING CONDATION

1

 
             

TOTAL

15

 

ELECTROMAGNET

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

ARGEMA

SMT 63500

2014

 

WORKING CONDATION

1

 
             

TOTAL

1

 

CARDING GROUP

TRUTZSCHLER

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

DK903

CARD

2001

-

WORKING CONDATION  NEW WIRES- MANUEL CANCHANGE  CAN SIZE=100X120

3

 
 

DK903

CARD

2004

-

WORKING CONDATION  NEW WIRES- MANUEL CANCHANGE  CAN SIZE=100X121

8

 
 

DK903

CARD

2003

-

WORKING CONDATION  NEW WIRES- MANUEL CANCHANGE  CAN SIZE=100X122

1

 
 

TC 07

CARD

2011

-

WORKING CONDATION NEW WIRES MANUEL CAN CHANGER CAN SIZE =90*120

3

 
 
             

TOTAL

15 CARDS

 

DRAWIN GROUP

RIETER

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

DRAWING FRAMES

SB-D15/RSB-D35

CER (TKM)

2004/2004

 

1.PASSAJ 8 DUBLAJ CAN :60X115 2.PASAJ 8 DUBLAJ CAN:50X115

4

 

SB-D10/RSB-D30

CER (TKM)

1998/1998

 

1.PASSAJ 8 DUBLAJ CAN :60X115 2.PASAJ 8 DUBLAJ CAN:50X116

2

 

SB-D10/RSB-D30

CER (TKM)

2002/2002

 

1.PASSAJ 8 DUBLAJ CAN :60X115 2.PASAJ 8 DUBLAJ CAN:50X117

2

 

SB-D10/RSB-D30

CER (TKM)

2001/2001

 

1.PASSAJ 8 DUBLAJ CAN :60X115 2.PASAJ 8 DUBLAJ CAN:50X118

2

 
             

TOTAL

10 DRAWING FRAME

 

FLYER GROUP

TOYOTA

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

TOYOTA  + LUWA MOVING CLEANER

FL-100

1998

120

WORKING CONDATION BOBBIN SIZE:45X445 mm MAX CYCLE1500 min

3

 
 

TOYOTA  + LUWA MOVING CLEANER

.

2004

120

WORKING CONDATION BOBBIN SIZE:45X445 mm MAX CYCLE1500 min

2

 
 
             

TOTAL

5 FLYER

 

RING SPINNING GROUP

RIETER

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

RIETER

G-33

2001

1200

WORKING CONDATION DIAMETER=40 mm AUTOMATIC DOFFIN SYSTEM LUWA MOVING CLEANER

6

 

LUWA MOVING CLEANER

200 MM

 

RIETER

G-33

2004

1200

WORKING CONDATION DIAMETER=40 mm AUTOMATIC DOFFIN SYSTEM JACOBI MOVING CLEANER

2

 

JACOBI MOVING CLEANER

200 MM

 

RIETER

G-33

2004

1200

WORKING CONDATION DIAMETER=42 mm AUTOMATIC DOFFIN SYSTEM JACOBI MOVING CLEANER

4

 

JACOBI MOVING CLEANER

230 MM

 

RIETER

G-33

2003

1008

WORKING CONDATION DIAMETER=42 mm AUTOMATIC DOFFIN SYSTEM ELECTROJET MOVING CLEANER

1

 

ELEKTROJET MOVING CLEANER

210 MM

 

RIETER

G-33

2004

1200

WORKING CONDATION DIAMETER=42 mm AUTOMATIC DOFFIN SYSTEM JACOBI MOVING CLEANER

3

 

JACOBI MOVING CLEANER

210 MM

 

RIETER

G-33

1999

1200

WORKING CONDATION DIAMETER=42 mm AUTOMATIC DOFFIN SYSTEM SOHLER MOVING CLEANER

3

 

SOHLER MOVING CLEANER

230 MM

 

RIETER

K-44

2007

1056

WORKING CONDATION DIAMETER=40 mm AUTOMATIC DOFFIN SYSTEM LUVA  MOVING CLEANER

1

 

 

190 MM

 
             

TOTAL

20 RING SPINNING

 

BOBBINE GROUP

MURATTA

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

MURATTA+LUWA MOVING CLEANER

7/V

1996

60

MAGAZINE TYPE MKC 20 USTER POLYMATİC CLEANER MMC 2 CONTROLMAX SPEED=1600 T/min

1

 

MURATTA+LUWA MOVING CLEANER

7/Vss

1999

60

CBF FEEDING TK 840 LOPPFE CLEANER MMC 2 CONTROL 200 mm BOBBINE ADJUSTABLE MAX SPEED=2000 t/min

1

 

MURATTA+LUWA MOVING CLEANER

21-C

2003

60

CBF FEEDING TK 940 LOPPFE CLEANER MMC 2 CONTROL 200 mm BOBBINE ADJUSTABLE MAX SPEED=2000 t/min

2

 

MURATTA+LUWA MOVING CLEANER

21-C

2004

60

CBF FEEDING TK 940 LOPPFE CLEANER MMC 2 CONTROL 200 mm BOBBINE ADJUSTABLE MAX SPEED=2000 t/min

2

 

MURATTA+LUWA MOVING CLEANER

21-C

2003

60

CBF FEEDING TK 940 LOPPFE CLEANER MMC 2 CONTROL 200 mm BOBBINE ADJUSTABLE MAX SPEED=2000 t/min

2

 

MURATTA+LUWA MOVING CLEANER

7/V LİNK

1999

28

RING LINKED USTER QUANTUM MKC 15 MMC 3 CONTROL CLEANER 210 mm BOBBINE ADJUSTABLE

3

 
             

TOTAL

11

 

COMBIN GROUP

RIETER

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

UNILAP

E-32

2001

 

WORKING CONDATION  24 CAN FEEDING  MAX WADDING  KG=25

1

 

UNILAP

E-32

2008

 

WORKING CONDATION  24 CAN FEEDING  MAX WADDING  KG=26

1

 

PENYE

E-62

2001

 

WORKING CONDATION  8 WADDING FEEDING

3

 

PENYE

E-65

2008

 

WORKING CONDATION  8 WADDING FEEDING

5

 

PENYE

E-65

2006

 

WORKING CONDATION  8 WADDING FEEDING

1

 

PENYE

E-65

2005

 

WORKING CONDATION  8 WADDING FEEDING

1

 
             

TOTAL

12

 

LAB. GROUP

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

1

USTER

TESTER 4SX

2004

 

WORKING CONDATION

1

 

2

TENSOLAB

MEDSAN

2003

 

WORKING CONDATION

1

 

3

LAB .KLİMASI

HS71

2004

 

WORKING CONDATION

1

 

4

AQUA BOY MOISTURE TESTER

10655

2002

 

WORKING CONDATION

1

 

5

TWISTING TESTER

ZWEİGLE  D312

 

 

WORKING CONDATION

1

 

6

SHEETS  WINDER

TEXTECHNG

 

 

WORKING CONDATION

1

 

7

PC

 

 

 

WORKING CONDATION

4

 

8

PC

CELERON

TOPLAMA

 

WORKING CONDATION

1

 

9

PRINTER

HP 2035

 

 

WORKING CONDATION

1

 

10

PRINTER

HP 1320

 

 

WORKING CONDATION

2

 

11

RIBBON REEL

UNİVERSAL

 

 

WORKING CONDATION

2

 

12

RIBBON REEL

....

 

 

WORKING CONDATION

1

 

13

FINE SCALES

VIBRA-PRECIA

 

 

WORKING CONDATION

2

 

 

 

 

       

TOTAL

19

 

COMPRESSOR GROUP

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

CECETO

7353

1996

 

WORKING CONDATION POWER=55KW VOLTAGE=380V  OPERATION PRESSURE=8BAR

1

 

CECETO

CRA 100 H

1990

 

WORKING CONDATION POWER=55KW VOLTAGE=380V FLOW=180LT./SN OPERATION PRESSURE=8BAR

1

 

SARMAK

REGATTA

1996

 

WORKING CONDATION POWER=90KW VOLTAGE=380V  OPERATION PRESSURE=8BAR

1

 

SARMAK DRYER

DFR 168

2000

 

WORKING CONDATION POWER=21KW VOLTAGE=380V  OPERATION PRESSURE=8BAR

2

 

ATLAS COMPCO

GA 90C

2001

 

WORKING CONDATION POWER=90KW VOLTAGE=380V  OPERATION PRESSURE=8BAR

1

 
             

TOTAL

6

 

FİKSAJ BÖLÜMÜ

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

OBEM BOBBIN FIXSAGE

VFV

2001

 

WORKING CONDATION

1

 

FİXSAGE CRYER

 

 

 

 

 

 

 

 
             

TOTAL

10

 

STRETCH MACHINE

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

 

ÇAĞLAR

1600-250

2000

 

WORKING CONDATION

1

 
             

TOTAL

1

 

SCALES

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

DENSİ

3612660FS

2000

-

WORKING CONDATION

1

 

ESİT

DK 0199

2004

-

WORKING CONDATION

1

 

TRANSPALET

-

-

-

-

2

 
             

TOTAL

4

 

BALE PRESSING

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

PRES   KAVURLAR

STD 151

2013

 

WORKING CONDATION DOUBLE HEAD

1

 

PRES  

450 KG

-

-

WORKING CONDATION

1

 
             

TOTAL

2

 

CANS

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

CECETO

100X120

-

-

WORKING CONDATION

96

 

CARDING CANS

90X120

 

 

WORKING CONDATION

12

 

1. PASSAGE  DRAWING AND COMBIN CANS

60X115

 

 

WORKING CONDATION

168

 

2. PASSAGE CANS

50X115

-

-

WORKING CONDATION

983

 
             

TOTAL

1259

 

LYKRA APAREY

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

 

TEKNİKEL

-

2011

-

FOR 1200SPINDLES END SYSTEM 

1

 
             

TOTAL

1

 

RING BOBBINES

 

BOBBIN SIZE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

200 mm

 

 

-

WORKING CONDATION

77873

 

190 mm

 

 

 

WORKING CONDATION

4200

 

230 mm

 

 

 

WORKING CONDATION

75000

 

210 mm

 

 

-

WORKING CONDATION

9600

 
             

TOTAL

166673

 

FLYER BOBBINES

 

BOBBIN SIZE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

445X39,35X22

 

 

 

WORKING CONDATION

42720

 
 
 
                   

 

 

CORD OPENER MACHINE

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

TAYMAK

TFA 45/125

2012

12500 KG/DAY WORKING CONDATION

1

 
                   

 

 

FORKLİFT

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

KOMATSU FORTLİFT

FD30T-14

2002

 

WORKING CONDATION

1

 

LİNDE FORTLİF

H20D-03

2002

-

WORKING CONDATION

1

 
                   

 

 

GENERATOR

 

MACHINE

TYPE

YEAR

SPINDLES

EXPLANATION

QUANTITY

 

AK-SA GENERATOR

APD125-A

2011

WORKING CONDATION

1