تلفن تماس:

۰۳۵-۳۷۲۶-۳۷۳۴

آدرس:

یزد،  ،خیابان مطهرى،
مرکز فناورى اقبال، واحد AC2 ، کد پستی: ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸

فکس :

۰۳۵-۳۷۲۴-۲۱۵۲

لینک گروههای تلگرام:

گروه امداد رسان نساج:

https://t.me/joinchat/BGy8kT9g5w9nuh8K53vcdw

پست الکترونیک :

ceo@idehgostarsanat.co

info@igstexpart.ir

info@techAigstexpart.ir

فروش ماشین آلات و و قطعات ریسندگی:

https://t.me/joinchat/AAAAAD1LqEBppnqL4LExuA

 

 

فرم تماس

تردید نکنید!با ما در تماس باشید!