انتخاب شایسته آقای دکتر احسان زرین آبادی به عنوان پژوهش گر برتر دانشکده طراحی پارچه، لباس و دوخت دانشگاه امام جواد را به همکار محترممان در شرکت ایده گستر صنعت تبریک می گوییم