نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس

تلفن تماس :

035-3726-3734

فکس :

035-3724-2152

پست الکترونیک :

ceo@idehgostarsanat.co

info@igstexpart.ir

 

آدرس:

یزد،  ،8917697998خیابان مطهرى،
مرکز فناورى اقبال، واحد AC2

 

لینک گروههای تلگرام:

گروه امداد رسان نساج:

https://telegram.me/joinchat/BGy8kQCjCEqA6VS7ruh6OQ

فروش ماشین آلات و و قطعات ریسندگی:

https://telegram.me/joinchat/BGy8kT1LqEDKtxp2XvVHCA