پیمایش سریع پیمایش سریع

خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش

خدمات فنی و مهندسی:

  • تعمییر بردهای الکترونیکی وتعمیرات و برنامه ریزی انواع PLCو درایو های مربوطه نیز در تخصص ماست.
  • تعمیرات تخصصی و بهینه سازی ماشین آلات ریسندگی
  • نصب و راه اندازی ماشین آلات ریسندگی
  • مشاوره جهت بازسازی و نو سازی در قالب انتخاب و خرید و فروش ماشین آلات ریسندگی و تهیه طرح های امکانسنجی